DISCLAIMER


Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan, en het gebruik van Travel Gift Shop als op alle informatie en gegevens die op, of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Hoewel Travel Gift Shop met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garanderen we niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Travel Gift Shop is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op Travel Gift Shop vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op Travel Gift Shop is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Gerelateerde websites
Travel Gift Shop staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen
Travel Gift Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij jou ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Travel Gift Shop. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Gift Shop.

Je mag de informatie die ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Je onthoudt je van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.

De uitgever
De uitgever betreft Chantal Schram Communicatie en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65497562.

Affiliate disclaimer
Meerdere links naar o.a. producten en diensten van derden op deze website zijn zgn. affiliate links. Dit betekent dat zodra je, via één van deze links, op de website van de betreffende aanbieder zijn/haar product afneemt, Travel Gift Shop daarvoor een bepaalde commissie ontvangt. Voor jou verandert er niets: je betaalt niet meer en niet minder dan wanneer je zonder de tussenkomst van Travel Gift Shop deze aanschaf zou doen. Wanneer je bijvoorbeeld een product koop bij bedrijf X, dan word je klant bij deze aanbieder; niet bij Travel Gift Shop. Zaken als support lopen ook direct via de aanbieder. De reden dat wij een commissie ontvangen, is dat de betreffende aanbieder Travel Gift Shop beschouwt als iemand die een nieuwe klant aandraagt.

Travel Gift Shop opereert alléén als affiliate voor producten, diensten et cetera waarmee wij zelf bekend zijn en waarvan wij het gebruik aanbevelen. Een uitzondering hierop kan zijn dat Travel Gift Shop in de toekomst een gesponsord(e) product of dienst aanbiedt. In dit geval zal dit expliciet duidelijk worden gemaakt.